Aktualności II

Witam.
W ostatni piątek, nieomal tydzień temu miało miejsce drugie spotkanie członków PRS na klanowym Team Speak. Frekwencja dopisała, zjawiła się zdecydowana większość członków co świadczy, że wszyscy obecni poważnie podeszli do spraw, poruszanych w trakcie zebrania.
Z pośród najważniejszych z poruszanych kwestii, należy wymienić trzy, najbardziej istotne z podjętych decyzji, mianowicie:

– dotychczasowy lider klanu uzyskał jednomyślne poparcie wszystkich obecnych na spotkaniu i zachował dotychczas pełnioną funkcję.
– zrezygnowaliśmy z funkcji vicelidera (w przypadku dłuższej nieobecności lidera klanu- będzie on mianował swego następcę, który będzie zastępował go w obowiązkach na czas trwania nieobecności.
– zdecydowaliśmy też, że dotychczasowy „Clan Friend” (@Kasmeister), który krótko wcześniej aplikował do klanu: Zostanie do niego przyjęty bez konieczności spełniania kryteriów rekrutacyjnych. (decyzja była niemal jednogłośna).

Wszystkie poruszane na zebraniu sprawy, zostały podsumowane i spisane przez @Commendante i umieszczone na forum wewnętrznym klanu (do wglądy dla członków PRS)

Niestety dzień po spotkaniu, kilka osób zdecydowało się opuścić szeregi PRS (nie informując o powodach, lub jedynie lakonicznie o nich wspominając). Niestety tylko jedna osoba raczyła nas poinformować o swojej decyzji. Wszystkim rzecz jasna życzymy wszystkiego dobrego na dalszej drodze.
Warto wspomnieć, iż na stronę www została wgrana nowa skórka („bloody”), która aktualnie jest w fazie testów i w przyszłości ma stać się domyślną skórką na stronie. (Oczywiście wyboru dowolnej skórki każdy zalogowany użytkownik może dokonać w panelu edycji swojego profilu).
W ostatnim czasie na stronę wpłynęło tez kilka nowych podań do klanu. Będą one rozpatrywane zgodnie z regulaminem- po upływie wymaganych dwóch tygodni.

Na zakończenie warto nadmienić, iż lider klanu nakreślił plan działania i rozwoju na najbliższe 180 dni. (Do wglądu na zamkniętym forum) Część z punktów została już zrealizowana, bądź jest w trakcie realizacji.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za dobrowolne wpłaty na rzecz utrzymania serwerów gier i strony www (także osobom z poza klanu), których postawę oceniamy, jako głos poparcia dla bieżącej działalności i kierunku rozwoju, który obraliśmy.

Pozdrawiam!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *