REGULAMIN

§1. Zasady Ogólne

1. Akceptacja niniejszego regulaminu jest warunkiem korzystania ze strony i serwera Discord Polish Rebel Squad.

2. Każdy użytkownik rejestrując się na klanowym serwerze Discord akceptuje postanowienia regulaminu.

3. Wszystkie materiały, artykuły, grafika na stronie klanowej i serwerze klanowym Discord są chronione prawami autorskimi a ich kopiowanie bez zgody autora jest zabronione.

4. Umieszczanie przez użytkowników pornografii, obraźliwych obrazków lub używania wielokrotnych wulgaryzmów jest zabronione.

5. Umieszczanie przez użytkowników treści nawołujących do nienawiści rasowej lub godzących w uczucia religijne innych użytkowników serwisu jest zabronione.

6. Umieszczanie obraźliwych epitetów lub wyrazów negatywnie nacechowanych w stosunku do innych użytkowników strony lub serwera Discord jest surowo karane bez ostrzeżenia.

7. Umieszczanie spamu i linkowanie do stron niebezpiecznych jest surowo karane bez ostrzeżenia.

8. Celowe przeszkadzanie innym użytkownikom i podszywanie się pod administratorów jest surowo karane bez ostrzeżenia.

9. Umieszczanie reklam innych klanów dywizji czy klubów jest zabronione.

10. Dane personalne użytkowników są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim.

11. Za utracone dane użytkownika administracja strony/serwera nie ponosi odpowiedzialności.

12. Każdy użytkownik ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć swoje konto przed dostępem osób niepowołanych.

§2. Wymagania wobec członków

1. Od członków wymagamy:

● kultury osobistej (nie tolerujemy wulgarnych nick-ów, czy opisów na profilach).

● obecności na klanowym komunikatorze discord

● ukończonych 18 lat.

● złożenia podania o przyjęcie do klanu na serwerze discord PRS na kanale #rekrutacja

● używania wyłącznie TAG-u [PRS], przy czym posługiwanie się TAG-iem nie jest obowiązkowe.

● pilnowania dobrego imienia Polish Rebel Squad.

2. Jakich członków szukamy :

● ludzi przyjacielskich, chętnych do pomocy zaangażowanych w życie klanu.

● pasjonatów gier komputerowych, militariów, fanów ASG i paintball-a.

● osób zainteresowanych e-sport-em.

3. Nie tolerujemy:

● osób konfliktowych, nieżyczliwych, nieuczciwych i nieuprzejmych.

● osób używających wulgarnych nick-ów i awatarów.

● członków grup nacjonalistycznych, prawicowych, lewicowych, propagujących treści faszystowskie, propagujących ustrój totalitarny, nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, politycznych i religijnych.

§3. Struktura klanu

1. Najwyższą funkcję w klanie pełni “Lider” wybierany przez “Radę Klanową” na roczną kadencję.

2. Lider powołuje i odwołuje na stanowisko swojego zastępcę oraz “Operatorów” (Administratorów i Oficerów) którym przydziela obowiązki i związane z tym dodatkowe uprawnienia na stronie klanowej i serwerze Discord.

3. Rada Klanowa zwana dalej “Radą” składa się z min. 5 członków i pełni w klanie funkcje nadzorcze, weryfikuje nowych członków oraz czuwa nad kierunkiem dalszego rozwoju PRS.

W przypadkach szczególnych Rada podejmując jednomyślną decyzję ma prawo odwołać Lidera lub czasowo przejąć jego obowiązki.

4. Członkowie Rady są powoływani na 2 letnią kadencję przez pełniącego funkcję Lidera.

5. Członkowie klanu noszą rangę “Member” tylko oni mają dostęp do zastrzeżonych kanałów na serwerze Discord.

6. Osoba składająca podanie do klanu do czasu zatwierdzenia aplikacji nosi rangę “Kandydat”.

7. Jednostki zasłużone dla klanu oraz osoby które klan chętnie zobaczyłby w swoich szeregach otrzymują rangę “Clan Friend”.

§4. Zakresy obowiązków Operatorów

Administrator

1. Bieżąca administracja strony klanowej.

2. Bieżąca aktualizacja treści stron www na podstawie otrzymanych materiałów.

3. Zarządzanie zawartością strony, w tym korekta i publikacja informacji, artykułów, opisów zdjęć i filmów.

4. Przydział uprawnień użytkownikom na serwerze Discord wg ich rangi.

5. Weryfikacja podstawowych informacji o kandydacie i ocena pod kątem spełniania warunków stawianych kandydatom zawartych w Regulaminie. W szczególności jego poczynań analizie profilu steam i jego ewentualnej przydatności dla PRS.

6. Tworzenie i edycja kanałów w zależności od zgłaszanych potrzeb.

7. Nadzór nad porządkiem na kanałach w oparciu o treść Regulaminu.

8. Ścisła współpraca z Oficerami w ramach wspólnych obowiązków.

9. Wypełnianie szczegółowych dyspozycji od Liderów na kanale #admins.

10. Redagowanie i umieszczanie ogłoszeń i innych ważnych i informacji klanowych na portalach i grupach społecznościowych należących do PRS.

11. Wyszukiwanie i redagowanie ciekawych postów o różnej tematyce.

12. Zapraszanie potencjalnych chętnych do polubienia naszych stron i grup.

13. Administracja, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych użytkowników.

14. Prowadzenie spraw członkowskich.

Oficer

1. Zarządzanie i prowadzenie Sekcji skupiającej graczy wybranej gry jeśli została mu przydzielona.

2. Wyszukiwanie chętnych graczy.

3. Organizowanie codziennych rozgrywek.

4. Wsparcie graczy przy rozwiązywaniu podstawowych problemów technicznych.

5. Organizowanie event-ów przy współudziale Administracji i Rady Klanowej.

6. Redagowanie artykułów i nowości wprowadzanych do Sekcji na portalach społecznościowych.

7. Nawiązanie kontaktu bezpośredniego z kandydatem w ciągu pierwszych 2 dni od złożenia podania.

8. Zaznajomienie nowych członków z klanowymi kanałami komunikacji.

9. Obserwacja nowych członków w całym okresie rekrutacyjnym.

10. Zapoznanie nowych członków ze strukturą Klanu, jego osiągnięciach, mocnych stronach a także warunkach jakie powinien spełniać Member aby pozytywnie przeszedł weryfikację kończącą 6 miesięczny etap próbny.

11. Dołożenie należytych starań aby każdy nowy Member spełniający kryteria regulaminowe miał możliwość pozytywnego wykazania się przed członkami PRS.

12. Wykonywanie zadań wyznaczonych przez Lidera.

§5. Rekrutacja

1. Podania do klanu są rozpatrywane przez klanową Administrację.

2. Procedurę aplikacji do klanu “Kandydat” rozpoczyna wypełniając formularz na kanale #rekrutacja na klanowym serwerze Discord.

3. Na formularzu zwanym “Podaniem” należy odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań w których będziemy prosić o informacje takie jak nick, Twój wiek i odrobinę informacji o sobie.

4. Kandydat składający podanie powinien zapoznać się z Regulaminem i Polityką Prywatności

5. Przed upływem 7 dni od dnia złożenia podania skontaktuje się z Tobą jeden z administratorów w celu potwierdzenia Twojej chęci dołączenia do szeregów Polish Rebel Squad.

6. Decyzja o przyjęciu/odrzuceniu podania dostaniesz w wiadomości prywatnej na serwerze Discord PRS.

7. Jako nowemu Membersowi zostanie Ci przydzielony dostęp do zastrzeżonych kanałów oraz ranga na serwerze Discord. Będziesz mógł używać tagu klanowego na steam i innych platformach gier oraz poprosić o przyznanie awatara klanowego i koszulki.

8. Po upływie pierwszych 6-ciu miesięcy każdy nowy Member przechodzi ponowną obowiązkową weryfikację która ma ocenić jego integrację oraz zaangażowanie w społeczności.

9. Weryfikacji o której mowa w pkt.8 dokonuje Rada Klanowa na podstawie opinii członków PRS.

10. Pamiętaj, rażący brak zaangażowania oraz kilkumiesięczna nieobecność na klanowych kanałach komunikacji jest podstawą do skreślenia z listy członków.

§6. Składki członkowskie

1. Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje następujący system składek

członkowskich:

● składka w wysokości 5zł miesięcznie (60zł rocznie).

2. Regulamin nie przewiduje żadnych sankcji w przypadku braku wpłat.

§7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest klan Polish Rebel Squad.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem i przechowywaniem danych osobowych proszę kontaktować się poprzez adres mailowy kontakt@prsclan.pl .

3. Dane będą przetwarzane w celu umożliwienia Ci korzystania z pełnej funkcjonalności spersonalizowanego konta użytkownika.

4. Wszystkie dane personalne użytkowników są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom.

5. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.